Om Dataväxt

Teknologi- og kunnskapsbasert selskap med røtter i svensk landbruk

DataVäxt AB er et teknologi- og kunnskapsbasert selskap med røtter i svensk landbruk. Selskapet startet i 1996 for å utvikle en programvare for dokumentasjon av plantekultivering. I dag markedsføres en rekke produkter for dokumentasjon, sporbarhet og oppfølging i den grønne sektoren.

Hvordan det startet

Oppstarten av DataVäxt var egentlig ikke planlagt. På begynnelsen av 1990-tallet drev Torbjörn Djupmarker sitt landbruk og ønsket å få kontroll på og oppfølging av det han gjorde på en enkel måte. Fordi Torbjörn var teknisk interessert og også jobbet mye med datamaskiner, var det naturlig å lage et dataprogram for plantekultiveringen.

Det fantes allerede en rekke plantekulturprogrammer på markedet på den tiden, men alle hadde rådgivning og rådgivere som utgangspunkt. Torbjörn mente at det burde være bonden som var utgangspunktet for ledelsen. Etter noen år økte interessen for programmet blant venner og naboer, og plutselig ble kundebasen ganske stor. I 1996 ble selskapet DataVäxt AB dannet og en mer aktiv markedsføring av programmet startet. Sønnen Johan Djupmarker overtok all programmering da Torbjörns programmeringsferdigheter ikke lenger strakk til. 

Fra starten har utgangspunktet vært  at det er bondens nytteverdi av programmene som er viktig, og det er med dennes behov for øye at vi lager programmene. Som et resultat er det utviklet mer programvare som alle tilfredsstiller organisatoriske behov for våre kunder. Eksempler på dette er kartlegging, skogbruk og timeregistrering.

Utviklingen

Allerede i 1995 hadde Torbjörns interesse for teknologi gjort at han satset på en skurtresker med avlingskartlegging for å kunne dokumentere innhøstingen via GPS-posisjonering. Steget var ikke så langt derfra til det første styringsutstyret via GPS og ganske snart også automatisk styring.

Trimble, som allerede da var ledende innen denne typen teknologi, introduserte tidlig på 2000-tallet det første utstyret for veiledning og autostyring via GPS. Veiene til Trimble og DataVäxt møttes ganske snart, og Sveriges første skurtresker med  autostyring via GPS var et faktum i Torbjörns maskinpark. Resultatet ble bra, og i 2006 fikk DataVäxt AB agenturet for  Trimble Agriculture i Sverige.

Koblingen mellom GPS-teknologi og DataVäxts programvare var åpenbar, og de oppdaget tidlig muligheter til å jobbe med både dokumentasjon og kontroll. Med dette begynte også en reise, en reise hvis utvikling Dataväxt aldri kunne ha forestilt seg. På kort sikt er teknologien for autostyring- og presisjonsdyrking blitt det hotteste i landbruksindustrien, og mulighetene er uendelige.

Et ledende prinsipp i Dataväxts arbeid, uavhengig av programvare eller GPS-utstyr, har alltid vært at kunden alltid bør få god support. Uten støtte er ingen teknologi til særlig nytte. I alle år har derfor fokuset vært på å være konstant tilgjengelig for å hjelpe kundene med spørsmål som oppstår. Dette er i dag en stor del av Dataväxts suksesskonsept. På samme måte er støtte ute i felten viktig, da automatstyringen er en viktig del av både maskin og innsatsvare.